Carl_Rahn-008-Kiel_Haeuser_am_Nikolaikirchhof.jpg
Stichwörter: Häuser am Nikolaikirchhof, Carl Rahn
| Miniaturansicht |